Προστασία από υπερτάσεις και υποτάσεις δικτύου
Μη κατηγοριοποιημένο

Προστασία από Υπέρταση και Υπόταση στο Δίκτυο Ρεύματος

Προστασία από Υπέρταση και Υπόταση στο Δίκτυο Ρεύματος

Εισαγωγή

  Η ασφάλεια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι ή στην εργασία σας είναι σημαντική για την αποφυγή ζημιών και διακοπών λειτουργίας. Υπέρταση και υπόταση είναι δύο συχνά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τι είναι η υπέρταση και η υπόταση, τα αίτια που τις προκαλούν, τις διαθέσιμες συσκευές προστασίας, το κόστος, τα ποσοστά προστασίας που προσφέρουν, καθώς και τις συμβουλές για την επιλογή και εγκατάστασή τους.

Ορισμός και αίτια Υπέρτασης και Υπότασης

* Υπέρταση: Είναι η αύξηση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, συνήθως πάνω από 230V στην Ευρώπη. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Συνήθη αίτια είναι οι κεραυνοί, οι ξαφνικές διακοπές ρεύματος, τα μεγάλα φορτία που απενεργοποιούνται απότομα και τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

* Υπόταση: Είναι η μείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, συνήθως κάτω από 210V στην Ευρώπη. Μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία ή και ζημιά στις συσκευές. Συνήθη αίτια αποτελούν η υψηλή ζήτηση ρεύματος, η μακρινή απόσταση από τον μετασχηματιστή και τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπέρταση και υπόταση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

Υπέρταση και υπόταση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

 


Νομοθεσία και Κανονισμοί

  Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (EN 50160), η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να παραμένει εντός ενός εύρους ±10% γύρω από την ονομαστική τάση των 230V. Στην Ελλάδα και την Ευρώπη, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για την προστασία από κεραυνούς και υπερτάσεις. Οι βασικότεροι είναι:

* ΕΛΟΤ HD 384: Ελληνικό πρότυπο που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και περιλαμβάνει μέτρα προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις.

* IEC 62305: Διεθνές πρότυπο για την προστασία από κεραυνούς.

* Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/35/ΕΕ: Αφορά την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.


Έκθεση σε κεραυνούς και προστασία

  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό ΕΛΟΤ, η εγκατάσταση συσκευών υπερτασικής προστασίας (SPD) στον ηλεκτρικό πίνακα είναι πλέον υποχρεωτική για όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτή η διάταξη έχει σκοπό να προστατεύσει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από ζημιές που προκαλούνται από υπερτάσεις και κεραυνούς. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη αυτήν την απαίτηση και να εγκαταστήσετε SPD στον πίνακα σας, ακόμη και σε παλιές εγκαταστάσεις, ως την ελάχιστη διάταξη προστασίας.  Επιπλέον, η επιλογή του κατάλληλου SPD εξαρτάται από την τοποθεσία του κτιρίου. Κάποιες περιοχές έχουν υψηλότερο επίπεδο έκθεσης σε κεραυνούς, και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ένα SPD με μεγαλύτερη αντοχή και ικανότητα προστασίας.

  Συμβουλευτείτε μας για να επιλέξετε το σωστό SPD που θα προσφέρει τη βέλτιστη προστασία για την περιοχή σας.

Χάρτης επιπέδων έκθεσης σε κεραυνούς (Hager)

Χάρτης επιπέδων έκθεσης σε κεραυνούς (Hager)


Συσκευές Προστασίας

1. Συσκευές Υπερτασικής Προστασίας (SPD) – Σύνδεση σε πρίζα

* Λειτουργία: Απορροφούν και εκτρέπουν την υπερβολική τάση στη γείωση, προστατεύοντας συγκεκριμένες συσκευές.

* Ποσοστό Προστασίας: 75-85%

* Κόστος: 5-100 ευρώ

* Υπέρ: Εύκολη εγκατάσταση, προστασία για επιμέρους συσκευές.

* Κατά: Δεν παρέχουν προστασία από υπόταση, περιορισμένη κάλυψη.

2. Συσκευές Υπερτασικής Προστασίας και Επιτηρητής Τάσης – Σύνδεση σε πρίζα

* Λειτουργία: Παρέχουν προστασία από υπέρταση και κεραυνούς, και κάνουν μικρή σταθεροποίηση της τάσης.

* Ποσοστό Προστασίας: 80-90%

* Κόστος: 15-30 ευρώ

* Υπέρ: Εύκολη εγκατάσταση, προστασία για επιμέρους συσκευές, μικρή σταθεροποίηση τάσης.

* Κατά: Δεν παρέχουν πλήρη σταθεροποίηση, περιορισμένη κάλυψη.

3. Συσκευές Υπερτασικής Προστασίας (SPD) – Σύνδεση σε πίνακα

* Λειτουργία: Απορροφούν και εκτρέπουν την υπερβολική τάση στη γείωση, προστατεύοντας ολόκληρη την εγκατάσταση.

* Ποσοστό Προστασίας: 80-90%

* Κόστος: 50-300 ευρώ

* Υπέρ: Αξιόπιστες, προστασία για όλο το δίκτυο του κτιρίου.

* Κατά: Υψηλότερο κόστος εγκατάστασης, δεν παρέχουν προστασία από υπόταση.

4. Σταθεροποιητές Τάσης – Σύνδεση σε πρίζα

* Λειτουργία: Εξομαλύνουν την τάση και την προσαρμόζουν σε ασφαλές επίπεδο.

* Ποσοστό Προστασίας: 90-95%

* Κόστος: 100-300 ευρώ

* Υπέρ: Εύκολη εγκατάσταση, προστατεύουν από υπόταση και υπέρταση μικρής κλίμακας.

* Κατά: Μπορεί να είναι ογκώδεις, περιορισμένη κάλυψη.

5. Επιτηρητές Τάσης – Σύνδεση σε πίνακα

* Λειτουργία: Ανιχνεύουν επικίνδυνες υπερτάσεις ή υποτάσεις και αποσυνδέουν το ηλεκτρικό κύκλωμα για να προστατεύσουν τις συσκευές.

* Ποσοστό Προστασίας: 90-95%

* Κόστος: 50-200 ευρώ

* Υπέρ: Παρέχουν προστασία από υπέρταση και υπόταση, προστασία για όλο το δίκτυο του κτιρίου.

* Κατά: Υψηλότερο κόστος εγκατάστασης, απαιτούν επανασύνδεση χειροκίνητα ή αυτόματα μετά την αποκατάσταση της τάσης.

6. Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) – Σύνδεση σε πρίζα

* Λειτουργία: Παρέχουν συνεχή παροχή ρεύματος και σταθεροποιούν την τάση.

* Ποσοστό Προστασίας: 95-100%

* Κόστος: 100-500 ευρώ

* Υπέρ: Εύκολη εγκατάσταση, προστατεύουν από υπόταση, υπέρταση και διακοπές ρεύματος.

* Κατά: Υψηλότερο κόστος, μπορεί να είναι ογκώδεις, περιορισμένη κάλυψη, περιορισμένη διάρκεια μπαταρίας.


Συμβουλές και Οφέλη

* Ρωτήστε μας για την έκθεσή σας σε κεραυνούς: Αναλόγως την γεωγραφική περιοχή του κτιρίου σας, η έκθεση σε κεραυνούς διαφέρει.

* Επιλέξτε Ποιοτικές Συσκευές: Επενδύστε σε αξιόπιστους κατασκευαστές και πιστοποιημένα προϊόντα.

* Συνδυάστε Συσκευές: Η χρήση συνδυασμού των παραπάνω συσκευών με απαραίτητη την SPD  (π.χ., SPD με UPS, ή SPD με επιτηρητή) μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία εγκατάστασης ποσοστού 100%.

* Επαγγελματική Εγκατάσταση: Προτιμήστε την εγκατάσταση από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους για βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια.

* Τακτική Συντήρηση: Κάντε τακτικό έλεγχο και συντήρηση των συσκευών προστασίας.

Σύγκριση συσκευών προστασίας από υπερτάσεις & υποτάσεις

Σύγκριση συσκευών προστασίας από υπερτάσεις & υποτάσεις


Συμπεράσματα

  Η προστασία από υπέρταση και υπόταση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι και στην εργασία. Με τη σωστή επιλογή και εγκατάσταση συσκευών, όπως οι SPD, οι σταθεροποιητές τάσης, οι επιτηρητές τάσης και τα UPS, μπορείτε να προστατεύσετε αποτελεσματικά τις συσκευές σας από τις διακυμάνσεις της τάσης και τις διακοπές ρεύματος. Επενδύστε σε ποιοτικές συσκευές και εξασφαλίστε την επαγγελματική εγκατάστασή τους για μέγιστη προστασία και ασφάλεια.


Εικόνα εξώφυλλου: Hager Ελλάς
©ElektRous, 2024

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *